Over ons

 

Het is alweer 41 jaar geleden dat Jongerencentrum KomOkUs in 1976 opgericht is. Destijds zijn we gestart in de kelder van Gemeenschapshuis de Plagge. Vervolgens hebben de jongeren uit Someren-Eind bij de realisatie van het Gemeenschapshuis de Einder in 1995 wederom een eigen ruimte gekregen in het nieuwe gebouw. Deze keer op de begane grond.

 In 2008 is de Gemeente Someren in combinatie met de ondersteuning vanuit de Provincie middels de IDOP projecten begonnen met het ontwikkelen van een visie voor de maatschappelijke ontwikkeling van de kerkdorpen. Hierbij is KomOkUs ook betrokken en zijn onze wensen meegenomen in het geheel. Echter was dit nog niet concreet. Wordt het verbouw of nieuwbouw? Met name hebben wij gekeken naar de mogelijkheden welke wij willen kunnen benutten. Zoals het behouden van een eigen ruimte en afsluitbaar podium speciaal voor activiteiten. Ineens is het proces in de versnelling gekomen door de toezegging van de IDOP gelden vanuit de Provincie welke uiterlijk in maart 2014 besteed moesten zijn. De keuze was gemaakt: nieuwbouw. Vorig jaar rond deze tijd zijn we verhuisd naar de Mariaschool om daar tijdelijk gebruik te maken van de locatie om ruimte te maken voor de nieuwbouw van de nieuwe MultiFunctionele Accommodatie. Maar door de versnelling die er in het project kwam was de tijd er niet altijd om input te leveren waardoor we gedurende het proces verschillende malen voor verrassingen zijn komen te staan. Maar als we nu terugkijken kunnen wij niets dan trots zijn op de ruimte waar we nu in staan. En zijn we de Gemeente dankbaar voor de keuze voor nieuwbouw die ze gemaakt hebben. Eén wens is nadrukkelijk behouden en dat is dat we de inrichting van de ruimte volledig voor onze eigen rekening wilden nemen. Dit zorgt ervoor dat het echt onze eigen ruimte is. Dat is ook gebeurd en het resultaat mag er wezen.  

Dat KomOkUs voor de 4e keer een nieuwe locatie heeft gekregen en er nog steeds is in Someren-Eind is te wijden aan de inzet en betrokkenheid van de jongeren. Zij zetten zich op geheel vrijwillige basis in om activiteiten voor jongeren te ontplooien. Doordat ze zelf de activiteiten organiseren is er altijd een draagvlak. En er komen continu nieuwe jongeren bij. Dit is goed voor het Jongerencentrum maar zeker ook goed voor Someren-Eind. Dat we als Jongerencentrum goed in de gemeenschap liggen wordt nogmaals bevestigd door de goede contacten met de Gemeente met het bestuur van het Gemeenschapshuis de Einder in de afgelopen periode. En natuurlijk ook de bijdrage die eenieder belangeloos wil doen voor KomOkUs. Ook bij de realisatie van het nieuwe gebouw zijn er weer veel inwoners en ondernemers uit Someren-Eind die op wat voor manier dan ook hun betrokkenheid hebben getoond. Daarnaast hebben Bavaria, de Rabobank en de ONA middels een financiële stimulans een bijdrage geleverd. Zonder de betrokkenheid van al deze personen en ondernemingen was het voor ons niet mogelijk om de ruimte te realiseren zoals hij nu is.